Grillaaminen ja tulenteko

Palstalla saa käyttää vain siirrettäviä hiiligrillejä, joissa käytetään grillihiiliä tai brikettejä. Muun materiaalin polttaminen on kielletty.

Kaikenlaisen avotulen teko on lain nojalla kielletty. Tulisijojen rakentaminen on kielletty.

Ruohikko- ja metsäpalovaaran ollessa voimassa avotuleksi luetaan myös kipinöivät hiiligrillit ja kertakäyttögrillit.

Jos havaitset palsta-alueella Helsingin kaupungin ohjeistuksen tai Pelastuslain vastaista toimintaa, ilmoitathan siitä hallituksen jäsenille tai toimisto@maunulanpuistonpalstaviljelijat.fi

Jos huomaat maastopalon tai ilmeistä vaaraa siihen, ilmoita asiasta suoraan 112.


Helsingin kaupungin linjaukset, puistoissa grillaaminen

Pelatustoimi, avotuli


Pelastuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379