Pysäköinti

Palstalle saa purkaa ja lastata isoja/painavia tavaroita, mutta pysäköinti on sallittu vain pysäköintialueilla ja erillisellä Invamerkillä.

Polkupyörät yms. tulee jättää siten, että ajotie jää vapaaksi.

Raidejokeri-työmaan estäessä ajon Pirkkolantien puolelta parkkipaikalle, palstalle on sallittua ajaa Maunulan majan kautta suurta varovaisuutta ja hidasta ajonopeutta noudattaen. Kaupunki viitoittaa ajoreitin keväällä 2021. Auto tulee pysäköidä pysäköintialueelle.