Tuhoeläinten torjunta

Espanjansiruetana
Espanjansiruetana (Arion vulgaris)
Lehtokotilo
Lehotkotilo (Arianta arbustorum)