Palstatarkastukset

Yhdistys suorittaa palstatarkastuksia kolme kertaa kaudessa. Palstatarkastuksissa valvotaan Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista sekä vuosittain painotettavia osa-alueita (esim. v. 2020 vieraslajit, v. 2021 rotat ja espanjansiruetanat).

Yhdistys voi antaa tarvittaessa huomautuksen havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi.
Toistuvista huomautuksista voi seurata vuokrasopimuksen irtisanominen.