Viljelypalstan käyttö- ja hoito-ohjeet


Kaikki viljelijät ovat palstanvuokrasopimuksen kautta velvoitettuja noudattamaan alla olevia Helsingin kaupungin ohjeistuksia. 

Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohje (hel.fi, pdf)

Viljelypalstan hoito-ohjeet (hel.fi)