Viljelypalstan käyttö- ja hoito-ohjeet

HUOM! 

Kaikki viljelijät ovat palstanvuokrasopimuksen kautta velvoitettuja noudattamaan alla olevia Helsingin kaupungin ohjeistuksia. Ohjeet toimivat myös osviittana palstatarkastuksia tehdessä.  

Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohje

Haitallisten vieraskasvilajien torjuntaohje