Jäsentyypit

Pääviljelijä on palstan vuokrasopimuksen tehnyt henkilö.

Palstalle voi ottaa kanssaviljelijän, joka maksaa vuosittaisen jäsenmaksun. 

Palstan vuokraoikeus voidaan siirtää pääviljelijän pyynnöstä ja yhdistyksen toimesta kanssaviljelijälle hänen viljeltyään kaksi kokonaista viljelykautta. Kanssaviljelijä voi hakea omaa palstaa viljeltyään kaksi kokonaista viljelykautta. 


Viljelijä ei voi luovuttaa palstaa eteenpäin. Jos viljely päättyy, viljelijä irtisanoo vuokrasopimuksen ja yhdistys hoitaa vapautuneen palstan vuokraamisen.


Yhdellä kotitaloudella voi olla Helsingissä vain yksi viljelypalsta.