Rekisteriseloste

Maunulanpuiston Palstaviljelijät ry

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Yhteystiedot:

Rekisterinpitäjän nimi: Maunulanpuiston Palstaviljelijät ry

Y-tunnus: 3045775-7

Yhteystiedot: toimisto@maunulanpuistonpalstaviljelijat.fi

Rekisterin nimi: Maunulanpuiston Palstaviljelijät ry:n jäsenrekisteri


Rekisteröidyt: 

Jäsenrekisterissä ylläpidetään tietoja yhdistyksen jäsenistä. Tämän lisäksi yhdistys ylläpitää listaa henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita vuokraamaan viljelypalstan. 

Tietojen kerääminen, henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus:

Yhdistys kerää henkilötietoja jäseniltään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenrekisterin ylläpito ja yhteydenpito jäsenistöön. Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Kerättävät tiedot ovat henkilön nimi, kotipaikka, osoite sekä puhelinnumero, sähköpostiosoite ja aika, jolloin henkilö liittyi yhdistykseen sekä henkilölle vuokratun palstan numero.


Henkilötietojen suojaaminen sekä säännönmukaiset luovutukset ja siirrot: 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään (Yhdistysavain, toimittaja Avoine Oy), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Henkilötietoja sisältävät paperiset dokumentit (vuokrasopimukset) säilytetään lukitussa tilassa.

Yhdistys ei luovuta tietoja yhdistyksen ulkopuolisille, eikä täten myöskään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Henkilötietojen säilytysaika:

Rekisteröityjen tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity eroaa yhdistyksestä tai hänet erotetaan yhdistyksestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.


Rekisteröidyn oikeudet:

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Tarkistaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä yhdistyksen yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen (toimisto@maunulanpuistonpalstaviljelijat.fi). Henkilöllisyyden varmistamisen jälkeen tiedot luovutetaan jäsenelle. Virheelliset tai puuttuvat tiedot korjataan jäsenrekisteriin. 


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.1.2021